top of page

De Business Board Methode

"Wij gebruiken het Business Board al een aantal jaar en ik kan met overtuiging zeggen dat we zonder de Business Board Methode niet hadden gestaan waar we nu staan."

 

Robin Zwijnenberg, Managing Partner MLC en ondernemer

Strip-DeBusinessBoardMethode-Digitaal.jpg

Maak jij ook ieder jaar weer vol goede moed een businessplan? Je weet wel, die PowerPoint met een oneindige hoeveelheid slides die zonder dat er iets mee gebeurt linea recta in een la belandt? Frustrerend en bovendien gevaarlijk in tijden waarin vooroplopen de norm is, goed al lang niet meer goed genoeg is en veranderingen elkaar sneller opvolgen dan ooit. Wat maakt het nu zo lastig om een overzichtelijk businessplan te maken én uit te voeren? ‘De Business Board Methode’ geeft antwoord op deze vragen.

 

Vanuit de overtuiging dat met de juiste aanpak veel meer uit organisaties kan worden gehaald, is na jaren van toepassen en fijn slijpen de Business Board Methode ontstaan. Het Business Board vervangt de roemruchte eindeloze PowerPoint-presentatie door één A4. En door zijn structuur en systematiek zorgt het Business Board ervoor dat de plannen nu eens wél worden uitgevoerd. De Business Board Methode gaat verder waar andere aanpakken zoals het OGSM-model ophouden.

Hieronder vind je de kernpunten van de Business Board Methode.

Waarom is het hebben van een businessplan belangrijk?

 • De businesscontext verandert, sneller en sneller. Dus je moet wendbaarder zijn dan ooit.

 • Wendbaarder, maar wel zonder dat je je doel uit het oog verliest en zwalkend de concurrentie aan de horizon ziet verdwijnen.

 

 • Maar daarvoor maak je toch ieder jaar een businessplan…?

Het hebben van een formeel systeem voor de uitvoering van de strategie maakt succes twee tot drie keer zo waarschijnlijk als het niet hebben van een dergelijk systeem.

Omdat we businessplanning niet van de grond krijgen, wordt het succes van de organisatie volledig bepaald door heel hard werken en het zo snel mogelijk ad hoc oplossen van dagelijkse problemen.

Wat gaat er op dit moment mis?
 • Iedereen vindt het maken van een businessplan belangrijk, maar de uitvoering ervan is vaak een groot probleem.

 

 • Twee redenen waarom businessplannen niet (succesvol) worden uitgevoerd:

 1. De traditionele eindeloze PowerPoint is onoverzichtelijk en vertaalt plannen niet naar direct uitvoerbare acties.

 2. De hele dag is gevuld met urgente acties die voorrang krijgen op de acties uit het businessplan (als die acties er dus al zijn).

 

 • Het blijft dus bij een verplicht nummer of een goed voornemen: ‘Moeten we een keer mee beginnen.’

 

 • Dat gaat goed totdat uiteindelijk de onafwendbare crisis ontstaat en dan is het te laat. SPIJT!

De Business Board Methode
 • De Business Board Methode stelt je in staat om razendsnel een SMART geformuleerd businessplan op één A4 op te zetten én uit te voeren.

 

 • De aanpak zorgt ervoor dat je businessplan breed wordt gedragen en door iedereen ‘doorleefd’, waardoor er ook naar wordt gehandeld.

 

 • De opbouw van het Business Board dwingt af dat er duidelijke keuzes worden gemaakt: wat je aandacht geeft wordt een succes.

 

 • Doordat het Business Board tot een vast onderdeel van de hartslag van de organisatie wordt gemaakt, wordt het businessplan nu wél uitgevoerd.

 

 • De stappen voor een succesvolle implementatie van de Business Board Methode in jouw organisatie:

 1. Benoem je Business Board Ambassadeur.

 2. Zet je Business Board op in 5 stappen:

  • 60-minuten versie

  • 80/20 versie

  • Versie 1.0

  • Communiceer, communiceer, communiceer

  • (Cascadeer indien relevant).

 3. Voer het Business Board uit als vast onderdeel van het businessritme (dag, week, maand, kwartaal, jaar) van je organisatie en omzeil de bekende valkuilen en kies voor oplossingen:

  • Het management geeft het goede voorbeeld

  • Neutraliseer tegenkrachten

  • Verzeker voldoende tijd voor verbeterprojecten

  • Niet verslappen (bouw nieuwe gewoontes)

  • Vergaderdiscipline op orde

  • Manage je budget

Het Business Board vervangt de roemruchte, eindeloze PowerPoint-presentatie door een compleet businessplan op slechts één A4, dat wél wordt uitgevoerd.

Het resultaat van de Business Board methode is dat de organisatie als vanzelf de plannen realiseert en daarmee haar volledige potentieel benut.

bottom of page